Logistics

Logistics

Logistics

14:34 - 04/03/2018

GoldenLink là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics có uy tín tại Việt Nam, trong đó bao gồm đại lý giao nhận, vận tải; dịch vụ giao nhận vận tải, gom hàng và phân phối hàng lẻ. Bên cạnh vănphòng tại Hải Phòng, GoldenLink có mạng lưới đại lý tại Việt Nam và nước ngoài, giúp cho các lô hàng của quý khách được chăm sóc mọi nơi mọi lúc. Các dịch vụ cụ thể GoldenLink cung cấp gồm:

-Giao nhận đường biển và đường hàng không. 

-Tư vấn về chứng từ xuất nhập khẩu;

-Thu xếp kho bãi (ngắn hạn và dài hạn);

-Thu tiền khi giao hàng (COD);

-Thu xếp công nhân bốc dỡ hàng, kho hàng, kiểm đếm;

-Kiểm tra hàng đông lạnh đóng trong công-te-nơ trước khi tàu khởi hành;

-Giao nhận hàng mọi ngày trong tuần;

-Đóng gói, đóng kiện, ghi ký mã hiệu hàng hoá;

-Xử lý hàng đặc biệt: hàng siêu trường, siêu trọng, hàng dễ hư hỏng và hàng có giá trị cao;

-Phát chuyển nhanh (chứng từ, hàng hoá).

-Làm thủ tục hải quan, làm trọn bộ chứng từ, thu xếp bảo hiểm, vận tải đa phương thức. 

-Nhận hàng, giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng (door to door); trong nước và quốctế (kể cả hàng lẻ).

-Gom hàng và phân phối hàng. 

-Gom và vận chuyển hàng lẻ đến tất cả những địa điểm trong và ngoài nước;

-Phân chia hàng lẻ và hàng công trình;

-Xác báo đã giao hàng cho khách hàng (hàng nhập) - P.O.D