Giới thiệu về Golden Link Logistic

Giới thiệu về Golden Link Logistic

Giới thiệu về Golden Link Logistic

Được thành lập và hoạt động tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng - cửa ngõ cảng biển quốc tế - cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường không, đường sắt kết nối đồng bộ; GoldenLink đã phát huy được lợi thế của khu vực, xây dựng cho mình các cơ sở kho, bãi, phương tiện chuyên dụng nhằm cung cấp cho thị trường các dịch vụ logistics chuyên nghiệp nhất.