“K”Line tăng cường tuyến nội Á

“K”Line tăng cường tuyến nội Á

“K”Line tăng cường tuyến nội Á

09:17 - 06/04/2018

Vietnam starts building Haiphong port project

 “K”Line tăng cường tuyến nội Á

 

"K" LINE cho biết hãng sẽ nâng cấp tuyến nội Á (JASECO) bằng việc cải thiện thời gian vận chuyển và độ bao phủ cảng giữa Nhật, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia và Hông Kông.

Từ ngày 27.3, hãng sẽ triển khai 4 tàu 2.600 TEU trên cả 2 tuyến JASECO-4 và JASECO-5 đi hướng nam. Từ ngày 12.4, hãng sẽ có tuyến đi hướng bắc JASECO-4 và tuyến JASECO-5 sẽ được bắt đầu vào ngày 11.4.

Tuyến JASECO-4 mới sẽ có vòng xoay cảng gồm Tokyo, Yokohama, Shizu, Yokkaichi, Nagoya, Kobe, Manila, Singapore, Port Kelang, Jakarta, Singapore, Hồng Kông và trở lại Tokyo.

Tuyến JASECO-5 mới sẽ có vòng xoay cảng gồm Osaka, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Yokohama, Singapore, Jakarta, Singapore, Manila và trở lại Osaka.