Đại lý tàu biển và môi giới tàu

Đại lý tàu biển và môi giới tàu

Đại lý tàu biển và môi giới tàu

14:33 - 04/03/2018

GoldenLink cung cấp trọn gói các dịch vụ bao gồm:

  • Đại lý tàu
  • Đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu
  • Đại diện chủ tàu khi tàu lên đà
  • Thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường, tìm hàng và book cước
  • GoldenLink còn thực hiện công việc môi giới và thuê tàu cho các chủng loại tàu hàng rời, hàng lạnh và hàng trong bồn.