Tuyển Dụng

Công ty cổ phần Liên Kết Vàng (Golden Link) được thành lập năm tháng 10 năm 2009. Golden Link hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác bãi với các dịch vụ vận tải bộ và sửa chữa container chuyên nghiệp, tạo nên một chuỗ...
Xem tiếp ...