Đoàn công tác hãng tàu MOL đánh giá hệ thống bãi GoldenLink ( 08/03/2012 )

Ngày 21 tháng 03 năm 2013, đoàn công tác của hãng tàu MOL đã tiến hành đánh giá thường niên hệ thống bãi container của GoldenLink. Đoàn đánh giá cao dịch vụ của GoldenLink đã mang lại sự hài lòng cho khách hàng.