Đại lý tàu biển, vận tải

 Đội ngũ đại lý viên, Môi giới viên chuyên nghiệp, nghiệp vụ vững vàng cùng với am hiểu địa phương và mạng lưới khác hàng rộng khắp giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ đại lý tốt nhất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho chủ tàu.

 Chúng tôi cung cấp mọi dịch vụ đại lý cho tàu ghé vào các cảng Việt Nam bao gồm:

  • Làm thủ tục cho tàu ra, vào cảng
  • Thu xếp việc bốc dỡ hàng
  • Sửa chữa tàu
  • Cung cấp thông tin, tìm hàng cho tàu
  • Đại lý bảo vệ quyền lợi của chủ tàu
  • Thay đổi thuyền viên, cung ứng tàu biển…